Top
ảnh bìa truyện Xin hãy cho tui Mặt Trời!

Xin hãy cho tui Mặt Trời!

Thương Lang Dã Thú [Cập nhật vào: 2 tháng trước]
  • Nhóm dịch: Tổng hợp - Phi lợi nhuận
  • Tình trạng: Đang tiến hành
Manhua Truyện Màu Đam Mỹ
Đây là một câu chuyện về một nhóc Vampire không sợ chết :v
Kể từ khi trong gia tộc xuất hiện Vampire không sợ ánh sáng Mặt Trời thì nhóc Vampire luôn khao khát có được Mặt Trời. Nhóc ta mỗi ngày đều đu bám tên Vampire không sợ Mặt Trời kia, hơn nữa còn muốn người đó đem Mặt Trời về cho mình.

Có thể bạn sẽ thích